Pas toen Aeves Executive Search overtuigd was van de kwaliteiten van de gevonden kandidaten werden deze voorgesteld. – Director Business Control

20 sep 2017

Opdrachtgever: Anoniem
Contactpersoon: Director Business Control

Onze organisatie is hard aan het veranderen en daarmee ook de behoefte op personele bezetting. Om te zorgen dat de nieuwe cultuur en manier van werken gewaarborgd wordt in de organisatie zijn we op zoek naar kandidaten met een goede achtergrond en nog belangrijker een passende persoonlijkheid.

Juist daarin weet Aeves Executive Search het verschil te maken. Gedurende het gedegen intake traject zorgt Aeves Executive Search ervoor dat de informatie over, en daarmee het beeld van, de organisatie helder is. In het voortraject wordt er zorgvuldig stilgestaan bij zowel de huidige situatie, als de toekomst van de organisatie. Op basis van deze informatie en de mogelijkheden in de huidige arbeidsmarkt, was het voor ons mogelijk om het profiel verder te specificeren.

Tegelijkertijd kan Aeves Executive Search kandidaten hierdoor dusdanig specifiek informeren, zodat zij een gedegen beslissing kunnen nemen. Aeves Executive Search betrok ons in het proces waar nodig, zodat we altijd op de hoogte waren van de vorderingen in het proces en waar nodig bijgestuurd kon worden. Het gehele proces werd zorgvuldig begeleid en voorzien van een actieve houding met veel inzet en enthousiasme.

Pas toen Aeves Executive Search overtuigd was van de kwaliteiten van de gevonden kandidaten werden deze voorgesteld. Dit heeft geresulteerd in een succesvolle werving van een nieuwe collega en in het ontzorgen van de betrokken personen in onze organisatie.

Uit mijn ervaring met Aeves Executive Search concludeer ik dat het een serieuze en betrokken organisatie is. Dat geldt voor zowel de klant als kandidaat. De mensen van Aeves Executive Search denken in mogelijkheden, zijn benaderbaar en gaan verder dan alleen het cv. Er wordt niet gestopt totdat de juiste persoon aan tafel zit.